W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2019 r. pod pozycją 263 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz 1881).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.