W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2019 r. pod pozycją 1010 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.