Liczba zaświadczeń lekarskich spadła w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. o 7%, zaś w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 8,4%. Najczęściej ze zwolnienia lekarskiego korzystają osoby w wieku między 30 a 39 rokiem życia – wynika z danych ZUS.

Z danych ZUS wynika, że w lutym 2019 r. najwyższy odsetek – 28% dni absencji chorobowej odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia. W populacji kobiet wyniósł on 32,5%, wśród mężczyzn – 22,5%.
Najczęściej występującym powodem absencję w lutym 2019 r. były:

 • choroby układu oddechowego – 22% (4,6 mln dni absencji chorobowej),
 • ciąża, poród i połóg – 17,6% ogółu liczby dni absencji,
 • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 13,7%,
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 12,3%.

Jak podkreślił ZUS, analizując liczbę dni absencji chorobowej w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego można zaobserwować, że najwyższą absencję chorobową zarejestrowano w woj.:

 • łódzkim (1,48 dnia absencji chorobowej),
 • wielkopolskim (1,43 dnia),
 • świętokrzyskim (1,41 dnia) oraz
 • śląskim (1,37 dnia).

Najniższą natomiast absencję chorobową zarejestrowano w woj.:

 • podlaskim (1,08 dnia),
 • lubelskim (1,11 dnia),
 • mazowieckim (1,12 dnia).

Liczba dnia absencji chorobowej dla całej Polski w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego zdrowotnie wyniosła 1,25 dnia.

źródło: ZUS