Z dniem 1 kwietnia br., z jednym wyjątkiem, weszły w życie zmiany w rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.