W myśl przepisu art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.