Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozp. Prezesa RM z dn. 03.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. z 2016 poz. 1833), czas letni środkowoeuropejski wprowadza się – w 2019 roku – dnia 31 marca, o godzinie 2 minut 00. Przejście z czasu zimowego na czas letni polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.