„Czy komisja socjalna może wykluczyć z uczestnictwa w wycieczce osoby uprawnione do korzystania z funduszu np. dzieci pracownika, organizując wyjazd tylko dla pracowników lub pracownika z jedna osobą towarzyszącą? Czy w wycieczce, jako pierwsi nie powinni uczestniczyć pracownicy o najniższych dochodach wraz z rodzinami? Jak prawidłowo powinno to wyglądać, żeby zachować pomocowy charakter funduszu?”

Właściwym aktem prawnym do …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.