W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2020 r. pod pozycją 176 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217). Aktualną wersję wymienionego aktu prawnego zawarto w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu socjalnym.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.