Od dnia 26 czerwca br. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów, bowiem tego dnia wchodzi w życie rozp. MNiSW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów (Dz. U. poz. 1116).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.