Z dniem 28 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy rozp. Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 2522).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.