W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. pod pozycją 1352 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316), zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.