Przepisy Kodeksu pracy przewidują w określonych przypadkach zakazy pracy w godzinach nadliczbowych.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.