Young Asian businesswoman or HR manager sitting at table in office, holding application form of candidate and reading it

Z dniem 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043) przewidujące modyfikacje prawne przede wszystkim w ustawie – Kodeks pracy, zwanej dalej „k.p.”. Wspomniana nowela zawiera także regulacje zmieniające odnoszące się do odrębnych aktów prawnych, w tym do zapisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360), określanej w dalszej części mianem „k.p.c.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.