„Efekty naszych działań związanych ze wzrostem wpływów podatkowych utwierdziły nas w przekonaniu, że dotychczasowa ciężka praca była konieczna. Dzięki naszej konsekwencji notujemy wzrost wpływów z CIT i PIT.  Na tym  wzroście  skorzystały już  samorządy, które w minionym roku z tych podatków otrzymały o 15 mld zł więcej niż w 2015 r.” – powiedział minister finansów Marian Banaś.

Jak informuje resort finansów, w ciągu ostatnich czterech lat podjętych zostało wiele istotnych działań zwiększających dochody w obszarze CIT, które przyczyniły się do zwiększenia dochodów sektora finansów publicznych (budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego).

W 2014 r. wpływy z CIT wyniosły 29,7 mld zł, w 2015 r. – 32,9 mld zł, w 2016 r. – 33,8 mld zł, w 2017 r. – 38,1 mld zł, a w 2018 r. – 44,3 mld zł. Dane za pierwsze półrocze 2019 r. pokazują, że tendencja wzrostowa utrzymuje się. W okresie styczeń-czerwiec br. wpływy z CIT były na poziomie 28,2 mld zł.

Główne działania podjęte w zakresie poprawy ściągalności CIT to:

  • nowe przepisy dot. leasingu samochodów osobowych,
  • rozdzielenie źródeł przychodów,
  • generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • minimalny podatek dochodowy od wartości nieruchomości komercyjnych,
  • ograniczenie cienkiej kapitalizacji,
  • modyfikacja przepisów dot. zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatkowej grupy kapitałowej,
  • limitowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów,
  • jednolity plik kontrolny.

Ministerstwo Finansów kontynuuje działania, które przyczynią się do wzrostu dochodów podatkowych. M.in. trwają prace nad implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich.

Źródło: MF