Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. (M.P. poz. 1212) wysokość współczynnika na rok

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.