W myśl przepisu art. 93§1 Kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.