W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2018 r. pod pozycją 1737 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, w tym lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.