„Pracownik dnia 16.11.2018 r. dostarczył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Po roku od dnia dostarczenia orzeczenia nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu i ma ponad 10-letni staż pracy Jak prawidło obliczyć dla tego pracownika a) wymiar urlopu dodatkowego za rok 2019. Czy pracownik nabywa go w całości, czy proporcjonalnie? b) wymiar urlopu podstawowego i dodatkowego za rok 2020 c) czy udzielając urlopu wypoczynkowego z puli odliczamy 6 godzin czy 5 godzin i 15 minut (obniżony czas pracy pracownika) za jeden dzień urlopu?”

Pracownikowi, który został zaliczony do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.