Obliczenie wysokości odprawy rentowej po długotrwałej chorobie i świadczeniu rehabilitacyjnym.

„Nasz pracownik od 10.02.2016 r. do 09.08.2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie od 10.08.2016 r. do 05.06.2017 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Z jakiego okresu należy uwzględnić składniki wynagrodzenia do wyliczenia odprawy rentowej, jeżeli oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje premie uznaniową procentowo co miesiąc (od wynagrodzenia przepracowanego) oraz premię kwartalną w wys. 10% od wynagrodzenia przepracowanego? Czy z okresu sprzed chorobowego?”

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.