W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 154 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 10.01.2019 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r. poz. 97).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.