Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2017 r. wyniosły 351,36 zł (wobec 347,40 zł w 2016 r.) na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że zwiększyły się o 3,96 zł (tj. o 1,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 2,5% (wobec 2,6% w 2016 r.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.