W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2019 r. pod pozycją 1111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.05.2019 r., w załączniku do którego zawarty został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.