Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.