Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043), mająca na celu ułatwienie pracownikom realizację określonych uprawnień, zawiera zmiany nie tylko do Kodeksu pracy, ale także wprowadza korzystne dla zatrudnionych rozwiązania do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.c.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.