Mamy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, więcej etatów oraz więcej przedszkoli i przedszkolaków.

Nauczyciele i wzrost liczby etatów

W porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 wzrosła liczba etatów nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W ubiegłym roku było to 691.366 etatów, dziś mowa o 10.207 etatach więcej, co daje liczbę 701.573. Wzrost zanotowano także w ogólnej liczbie nauczycieli, która obecnie wynosi 702.293, tj. o 7.326 pedagogów więcej niż w zeszłym roku.

Jak przeczytamy w raporcie Systemu Informacji Oświatowej, w tym roku o 1,6 proc. zwiększyła się także liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Największy wzrost etatów osiągnęło województwo mazowieckie (o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), a za nim: podkarpackie (2,4 proc.), wielkopolskie (2,1 proc.) oraz małopolskie (2,0 proc.).

Wraz ze wzrostem zatrudnienia, minimalnie wzrósł procent nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, odchodzących na emeryturę (o 0,44 proc.). W aktualnym roku szkolnym zanotowano również niewielki wzrost nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy, np. z przyczyn organizacyjnych (o 0,23 proc.).

Przedszkola i wzrost liczby dzieci

Rok szkolny 2018/2019 to także wzrost liczby dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. Z danych wynika, że jest to 1.392.481 dzieci, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 31.298. Wraz z wyższym odsetkiem przedszkolaków, wzrosła liczba samych przedszkoli (o 373 placówki więcej niż w poprzednim roku) do 12.519. Ogółem wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 22.132.

Jak informuje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład kraju z największym postępem w rozwoju edukacji przedszkolnej. Świadczyć mogą o tym powyższe dane.

6-latki

Większość rodziców zdecydowało o nieposyłaniu swoich 6-letnich dzieci do I klasy szkoły podstawowej. Aż 95,9 proc. 6-latków pozostało w przedszkolach. Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej, co oznacza liczbę 12890.

Gimnazja

Powoli zmniejsza się liczba gimnazjów. W zeszłym roku szkolnym funkcjonowało 1.941 gimnazjów. Dziś jest to 1.678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach. W 5.781 szkół działają oddziały gimnazjalne – klasa III, czyli szkoły, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone. Według założeń reformy ten typ szkół ma wygasnąć w 2019 roku za pomocą przekształcenia lub włączenia w inny typ szkoły.

Szkoły ogółem

Według danych zgromadzonych przez Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 w Polsce do 26.304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4.903.114 uczniów i słuchaczy.

  • do 14.431 szkół podstawowych chodzi 3.043.197 uczniów (w tym 376.606 uczniów VIII klasy);
  • do 1.678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354.701 uczniów (klasa III),
  • do 3.488 liceów ogólnokształcących – 601.539 uczniów,
  • do zasadniczej szkoły zawodowej – 46.510 uczniów (klasa III),
  • do 1.575 branżowych szkół I stopnia – 99.602 uczniów;
  • w 1.877 technikach uczy się 505.443 uczniów.

Ponadto istnieje 1.925 szkół policealnych, do których uczęszcza 215.105 słuchaczy. Natomiast do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10.541 słuchaczy.

Agata Pąchalska

Źródło: sio.men.gov.pl