Nie można wywieść istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, że spółka ta posiada w tym państwie członkowskim spółkę zależną – to stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dn. 07.05.2020 r., sygn. akt: C-547/18

Czy i co zmienia on w perspektywie polskiej (zwłaszcza, że dotyczy „sprawy polskiej“)?

Sprawa stara jak świat, od zarania budząca kontrowersje, do dzisiaj – mimo wyroku TSUE – nierozstrzygnięta. Tym razem wyrok został wydany w odpowiedzi na wniosek WSA we Wrocławiu, a dotyczył postępowania pomiędzy spółką prawa polskiego – Dong Yang Electronics, a polskim organem skarbowym.

Przedmiotem sprawy było określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych przez polską spółkę w następujących …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.