Zmiany wprowadzone do ustawy antykryzysowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 375, z późn. zm.) gwarantują zachowanie ważności praw jazdy oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem pojazdów w okresie stanu epidemii.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.