W Dzienniku Ustaw z dnia 7 czerwca 2019 r. opublikowano pod pozycją 1065 obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z dnia 08.04.2019 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozp. Ministra Infrastruktury (MI) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.