Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi 28 października 2018 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016 poz. 1833).

W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom, którzy przepracują dodatkowe godziny w związku ze zmianą czasu na zimowy. Pracownicy wykonujący pracę na nocnej zmianie w dniu 30.10.2016 r. wypracują jedną nadgodzinę w porze nocnej. Taka nadgodzina wiąże się z wypłatą dodatku w wysokości 100% stawki zasadniczej z wynagrodzenia za pracę lub z udzieleniem czasu wolnego.

Należy też przypomnieć, że za wszystkie 9 godzin pracy w porze nocnej pracownik otrzyma odrębny dodatek nocny w wysokości 20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przypomnijmy, że wkrótce Komisja Europejska ma przedstawić propozycję dyrektywy dotyczącej czasu letniego, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE.

gr.