Zrewidowane dane GUS o dynamice PKB oraz jego składowych w latach 2017-2018 potwierdzają rosnący potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki. Po 4-proc. wzroście w 2017 r., w ubiegłym roku tempo przyrostu inwestycji przyspieszyło do 8,7% r/r. Przyczyniły się do tego głównie właśnie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw, a także samorządów.

W ujęciu sektorowym w dalszym ciągu głównym motorem wzrostu wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw jest branża transportowa, której nakłady w tym obszarze w 2018 r. wzrosły o ponad 30% r/r (w cenach bieżących). Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i logistyką korzystają z coraz większego napływu środków unijnych, nadrabiając jednocześnie zaległości z roku 2016. Wyraźniej rosną też inwestycje przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie przemysłowym. Generują one blisko 40% ogółu nakładów w badanej grupie podmiotów. W 2018 r. przedsiębiorstwa te wykazały się nominalnym wzrostem inwestycji na poziomie 6,7% (5,2% w 2017 r. oraz 4,4% w 2016 r. r/r).

Z obecnej perspektywy można pokusić się o stwierdzenie, że mocny w inwestycjach IV kwartał ubiegłego roku (+6,5% r/r) dla całego sektora przemysłowego był zapowiedzią wyższej od oczekiwań dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w I kw. 2019 r.

Mamy szereg przesłanek, które sugerują utrzymanie w 2019 r. popytu inwestycyjnego na poziomie co najmniej tak dobrym, jak w 2018 r. – informuje MPiT. Za takim scenariuszem przemawiają:

  • bardzo dobre wyniki gospodarcze notowane w I kw. br.,
  • oczekiwany dalszy napływ środków unijnych oraz
  • utrzymująca się na relatywnie wysokim poziomie konsumpcja krajowa, którą w drugiej połowie roku wesprze dodatkowy bodziec fiskalny w postaci 500 plus na pierwsze dziecko.

Impulsem dla wzrostu inwestycji będzie ponadto utrzymujący się na historycznych maksimach stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przy wysokiej dynamice nowych zamówień w przemyśle. W naszej ocenie w 2019 r. głównym motorem napędowym inwestycji w polskiej gospodarce w dalszym ciągu będzie sektor przedsiębiorstw.

Źródło: MPiT