W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 56 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MRPIPS z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. poz. 2194).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.