Przedszkola publiczne: Zasady opłat pozostające bez zmian za pobyt dziecka w przedszkolu. Nasz Ekspert rozwiewa wszelkie wątpliwości z tym związane. Chodzi o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia.

Umowy w przedszkolach – „problem wynika z faktu, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zmieniła charakter opłat za przedszkola z cywilnoprawnych na publicznoprawny. Zdaniem wielu dyrektorów wyklucza to konieczność podpisywania umów z rodzicami, a wystarczająca jest decyzja administracyjna ustalająca opłaty za przedszkole dla poszczególnych rodziców.

Nie jest to jednak prawda, umowy nadal są potrzebne” – pisze Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego.

Od 01.01.2018 r. obowiązuje nowa podstawa prawna do ustalania wysokości opłaty pobieranej przez przedszkola gminne, w postaci …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.