Za sprawą tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadzono zapisy regulujące kwestie wpływu obniżenia przychodów na prawo do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za pośrednictwem Tarczy antykryzysowej 2.0, czyli ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2 (Dz.U. poz. 695), wprowadzono do ustawy antykryzysowej zapisy art. 15oa, które normują mechanizmy prawne, o których mowa na wstępie. Ustawa antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zawiera już zatem stosowne przepisy odnoszące się do wspomnianych zagadnień.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.