Dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316), zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”, wprowadzona na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.