W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2019 r. pod pozycją 2365 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.