W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1492 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.