W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2018 r. pod pozycją 2150 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2016 r. poz. 1618).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.