W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2019 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  z 2018 r. poz. 617).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.