W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2019 r. pod pozycją 293 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.