W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2019 r. pod pozycją 2140 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.