W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2018 r. pod pozycją 1205 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94 poz. 651).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.