W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r. pod pozycją 920 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.