W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1267 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.