W Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2019 r. pod pozycją 1172 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.