W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. pod pozycją 426 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.02.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.