W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2232 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o RDS”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.