W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) dokonano korekty brzmienia jednego z zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.p.e.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.