W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2020 r. pod pozycją 164 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.12.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.