W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2019 r. pod pozycją 553 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.