W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod pozycją 688 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.